dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2020

mat., pp - zdający: 260 150
mat., pp - średnia: 52
mat., pp - % niezdanych: 21
mat., pr - zdający: 71 929
mat., pr - średnia: 34
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności