dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2019

mat., pp - zdający: 250 489
mat., pp - średnia: 58
mat., pp - % niezdanych: 14
mat., pr - zdający: 66 564
mat., pr - średnia: 39
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności