dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2018

mat., pp - zdający: 251 226
mat., pp - średnia: 56
mat., pp - % niezdanych: 17
mat., pr - zdający: 67 400
mat., pr - średnia: 29
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności