dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2017

mat., pp - zdający: 261 407
mat., pp - średnia: 54
mat., pp - % niezdanych: 14
mat., pr - zdający: 69 807
mat., pr - średnia: 37
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności