dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2008

mat., pp - średnia: 53
mat., pp - % niezdanych: 14
mat., pr - średnia: 54
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności