dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2009

mat., pp - zdający: 42 169
mat., pp - średnia: 49
mat., pp - % niezdanych: 19
mat., pr - zdający: 34 731
mat., pr - średnia: 58
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności