dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2010

mat., pp - zdający: 361 679
mat., pp - średnia: 59
mat., pp - % niezdanych: 13
mat., pr - zdający: 54 235
mat., pr - średnia: 49
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności