dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2011

mat., pp - zdający: 371 828
mat., pp - średnia: 48
mat., pp - % niezdanych: 21
mat., pr - zdający: 58 312
mat., pr - średnia: 44
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności