dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2013

mat., pp - zdający: 358 153
mat., pp - średnia: 55
mat., pp - % niezdanych: 15
mat., pr - zdający: 58 383
mat., pr - średnia: 54
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności