dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2015

mat., pp - zdający: 281374
mat., pp - średnia: 51
mat., pp - % niezdanych: 22
mat., pr - zdający: 61249
mat., pr - średnia: 39

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego

2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego - zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. - obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2015 r. – odsetek sukcesów:

w tym:


Wszyscy zdający

absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w nowej formule

absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w starej formule

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

275 568

100%

175 832

100%

99 736

100%

w tym:osób, które zdały egzamin

204 497

74%

140 287

80%

64 210

64%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

52 165

19%

26 853

15%

25 312

25%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

18 906

7%

8 692

5%

10 214

11%Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule:


Przedmiot

Poziom

egzaminu

Liczba

zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

177 564

0

100

67

66

16

98%

R*

37 642

0

100

63

61

24


język białoruski

P

203

30

100

76

74

16

100%

R

23

100

100

100

100

0


język litewski

P

34

50

100

79

78

12

100%

R

22

40

100

78

75

18


język ukraiński

P

70

34

100

78

78

15

100%

R

9

93

100

100

98

4


matematyka

P

177 666

0

100

52

55

26

82%

R

49 618

0

100

38

41

23


język angielski

P

159 996

0

100

84

77

22

97%

R

88 727

0

100

66

63

22


język francuski

P

773

8

100

88

83

17

99%

R

896

0

100

60

59

23


język hiszpański

P

480

20

100

90

84

17

100%

R

602

0

100

60

59

22


język niemiecki

P

12 374

2

100

74

72

21

97%

R

5 965

0

100

64

63

22


język rosyjski

P

3 493

0

100

70

68

23

94%

R

1 491

8

100

70

66

23


język włoski

P

191

22

100

84

78

19

99%

R

277

16

100

72

69

21


biologia

R

42 572

0

100

40

43

25


chemia

R

27 313

0

100

52

52

28


filozofia

R

502

0

100

62

62

23


fizyka

R

17 330

0

100

42

44

20


geografia

R

45 634

0

100

40

41

19


historia

R

17 328

0

100

50

50

20


historia muzyki

R

303

0

100

64

60

28


historia sztuki

R

1 723

0

100

42

45

24


informatyka

R

2 886

0

100

44

46

22


język kaszubski

R

18

19

97

68

64

21Przedmiot

Poziom

egzaminu

Liczba zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język łaciński i kultura antyczna

R

141

12

100

48

56

26


język łemkowski

R

1


95

wiedza o społeczeństwie

R

28 027

0

100

20

26

19* P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony.
** Dane w kolumnach 3.-8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.
*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.


Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w starej formule:

Przedmiot

Poziom

egzaminu

Liczba

zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

103 620

0

100

54

54

13

98%

R*

3 960

0

100

53

54

16


język białoruski

P

0

-

-

-

-

-


R

0

-

-

-

-

-


język litewski

P

0

-

-

-

-

-


R

0

-

-

-

-

-


język ukraiński

P

1


34
100%

R

2

51

69

60

60

13


matematyka

P

103 708

0

100

40

43

22

70%

R

11 631

0

100

24

30

23


język angielski

P

88 929

0

100

64

63

25

90%

R

16 305

0

100

67

65

19


język francuski

P

157

16

100

52

54

21

86%

R

116

28

100

75

71

18


język hiszpański

P

95

14

100

69

64

24

95%

R

123

14

97

66

60

24


język niemiecki

P

12 988

0

100

51

52

18

90%

R

771

0

100

69

66

20


język rosyjski

P

2 894

0

100

57

57

21

92%

R

129

1

100

80

75

20


język włoski

P

57

24

100

86

76

21

100%

R

58

40

100

83

78

17


biologia

P

7 032

4

92

40

42

14


R

12 770

0

98

58

54

22


chemia

P

2 126

0

94

26

32

20


R

11 117

0

100

60

56

23


filozofia

P

83

2

88

34

37

17


R

97

0

100

58

54

26


fizyka i astronomia

P

5 474

2

98

24

27

14


R

1 569

0

100

28

33

22


geografia

P

12 129

0

96

46

47

15


R

3 103

3

97

47

47

17


Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

historia

P

2 050

0

91

46

47

14


R

1 090

0

92

40

43

18


historia muzyki

P

35

7

93

29

35

25


R

14

2

96

71

65

27


historia sztuki

P

338

4

89

40

40

18


R

774

0

100

42

43

21


informatyka

P

1 718

2

100

30

32

20


R

1 003

0

100

40

43

23


język kaszubski

P

4

55

78

64

65

10


R

1


80

język łaciński i kultura antyczna

P

16

28

78

44

47

13


R

8

0

66

31

32

19


język łemkowski

P

0

-

-

-

-

-


R

1


47

wiedza o społeczeństwie

P

6 941

0

83

35

36

11


R

2 269

0

94

32

33

17


wiedza o tańcu

P

16

18

48

26

30

10


R

8

10

54

15

26

19* P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony.
** Dane i parametry statystyczne dla przedmiotów obowiązkowych w kolumnach 3.-8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Dane i parametry statystyczne dla pozostałych przedmiotów w kolumnach 3.-8. dotyczą wszystkich przystępujących do danego egzaminu.
*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności