aplikacja Matura google play app store

matura 2018 z matematyki - wyniki i liczba zdających

Matematyka, poziom podstawowy 2018

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego oraz 9 zadań otwartych.

Liczba zdających - arkuszu standardowy

Liczba zdających 251226
z liceów ogólnokształcących
160701
z techników
90525
ze szkół na wsi
9352
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
45938
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
94087
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
101849
ze szkół publicznych
231974
ze szkół niepublicznych
19252
kobiety
136947
mężczyźni
114279
bez dysleksji rozwojowej
234099
z dysleksją rozwojową
17127

Z egzaminu zwolniono 81 uczniów − laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej.

Wyniki zdającychZdający
Liczba
zdających
Średnia
(%)
Odchylenie
standardowe
(%)
Odsetek
sukcesów
ogółem
251226
56
26
83%
z LO
160701
61
26
87%
z techników
90525
46
22
75%

Parametry statystyczne podane zostały dla grup liczących 30 lub więcej zdających.
Odsetek sukcesów dotyczy tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

Matematyka, poziom rozszerzony 2018

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym zawierał 4 zadania zamknięte wyboru wielokrotnego, 11 zadań otwartych, w tym 7 zadań krótkiej i 4 zadania rozszerzonej odpowiedzi.

Liczba zdających - arkusz standardowy

Liczba zdających 67400
z liceów ogólnokształcących
44138
z techników
23262
ze szkół na wsi
1456
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
10180
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
25284
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
30480
ze szkół publicznych
65098
ze szkół niepublicznych
2302
kobiety
25635
mężczyźni
41765

Z egzaminu zwolniono 81 uczniów − laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej.

Wyniki


Zdający
Liczba
zdających
Średnia
(%)
Odchylenie
standardowe
(%)
ogółem
67400
29
22
z liceów
ogólnokształcących
44138
37
22
z techników
23262
13
14

Dane dotyczą absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.
Polityka Prywatności